Ana Sayfa        Hakkımızda       Neden Bire Bir?        Biz kimiz?       Kadromuz        Hizmetlerimiz       Galeri       İletişim

Özel ders Nedir?

    Özel ders, branşında uzman bir eğitimci ile öğrencinin birebir çalışmasıdır. Eğitimcinin, öğrencisine odaklabilmesi- nin, öğrencinin hangi konularda eksik olduğunu görmesinin ve öğrencinin hangi tür konuları anlamakta zorlandığını anlayabilmesinin en kolay olduğu çalışma türü olduğundan en faydalı ve en verimli çalışma şeklidir. İhtiyaç duyulan her konuda özel ders verilebilir/alınabilir.

Özel Dersin Amacı Nedir?

    Özel dersin bir çok amacı olabilir. Yaygın olarak, girilecek bir sınavdan yüksek puan almak için özel ders alınır. Ülke ve çağın şartlarında öğrencinin hayatı sınav olduğu için bu ihtiyaçla sık sık karşılaşılır. Üniversite-Lise giriş sınavları Kpss, bütünleme sınavları, not yükseltme sınavları... bu liste bitmez. Bu sınavların bir çoğunun ölçme ve değerlendir- mesi rekabet mantığı ile yapıldığı için özel ders almak, bir öğrenci için ciddi bir avantaj haline gelmektedir.

Özel Ders Almak Şart Mı?

    Bu soruya öğrencilerin hepsi için "hayır" cevabını vermek mümkün değil. Maalesef ülkemiz eğitim standartları ol-dukça düşük. Birçok saygın sitede yüz bin öğretmen açığının olduğu beyan edilmektedir. Bu miktarda bir açığın he- men kapatılması mevcut şartlarda pek mümkün değil. Bu durumda, bir öğretmene gereğinden çok daha fazla öğrenci düşmesi demek, yani öğrenciye gereken ilginin verilememesi demektir. Dershaneler de maalesef bir alternatif ya da bir yardımcı olmaktan uzak. Bir kaç büyük kurumlaşmış dershane dışında hemen hepsi ekonomik geliri amacının o-dağına yerleştirdiği için çok düşük bir kalite ile eğitim vermektedir. Kaldı ki modern eğitim, her öğrencinin farklı farklı zeka yapılarına sahip olduğunu ve öğrencileri sınıflandırma ve gruplandırmanın yanlış olduğunu savunmaktadır. Ör- neğin trigonometri konusunu, klasik yöntemlerle anlatıldığı zaman anlayamayan bir öğrenci özel ders alarak konuya tamamen hakim olabilmekte ve sınavlarından çok yüksek notlar alabilmektedir. Benzeri örnekler arttırılabilir. Özetle özel ders almak, her öğrenci için olmasa da bir çok öğrenci için şarttır.

Özel Ders Alımında Kriterler Ne Olmalıdır?

    Tabi ki ilk önce güven ve kalite olmalıdır. Her anne ve babanın ilk önceliği çocuklarıdır. Hiç kimse çocuğuna daha önce hiç özel ders vermemiş, eğitim konusundaki başarısını kanıtlamamış insanların özel ders vermesini istemez. Bunun için eğitimci ile sizin aranızdaki köprü sağlam ve güvenilir olmalıdır. Otobüs durağında gördüğünüz her dersin veril-diğini yazan bir ilan sizce ne kadar güvenilirdir? Ya da 2 dakikada üye olunabilen bir sitede gördüğünüz özel ders ila-nına güvenir miydiniz?

Neden Özel Ders ?

    Zayıf öğrencilerin özel dersten başka çareleri yoktur. Çünkü öğrencinin okul ile arasındaki mesafe açıktır ve yılların sonucu olan bu seviye farkı , sınıfta öğretmenin vereceği genel anlatımla giderilemez . Çocuk anlatılanların temelini teşkil eden konulara hakim olmadığından sadece hocanın tahtaya yazdıklarını defterine yazar. Anlatılanların çoğunu anlamadığından dolayı, derste sıkılır , konuşur , okula ders için değil de , arkadaşlarını görmek , muhabbet etmek için gitmeye başlar. Özel ders her zaman en iyi kalitede eğitim ve başarı demektir. Öğretmen öğrenciyi bire bir takip etti-ğinden, nerede eksiği olduğunu görür ve ona göre program oluşturarak , öncelikle eksiklikleri ortadan kaldırır. Daha sonra bol egzersiz ve etkili anlatımla öğrencinin derse olan hakimiyeti artar ve başarı kaçınılmaz olur . Özellikle de te-mel eksiklikleri giderilmiş öğrenci, bire bir eğitimle okul müfredatını , okuldaki öğretmenden önce takibe başlarsa, ya-ni özel ders öğretmeni , okul konularını daha okulda görmeden anlatırsa; okulda tekrar anlatılacağından öğrencinin konuya hakimiyeti iyice pekişir, diğer öğrencilerin konu hakkında bilgisi olmadığından , onları geçer , tahtaya daha sık kalkar ve sözlü notunu yükseltir vb. Günümüzde pek çok aile özel ders yolunu seçmekte ama özel dersi aldırırken sa-dece parayı dikkate almaktadır, yani kim daha ucuza ders veriyorsa o kişiye yönelmektedir. Bu çocuklarımızın gelece-ğini karartabilecek , onları geri dönülmez sonuçlara sürükleyebilecek büyük bir hatadır. Eğitim profesyonellerin işi- dir , böyle ucuz ücretle ders veren kişiler büyük ihtimalle üniversite öğrencisidirler , tecrübesizdirler, kısa sürede başa-rının geleceğini , çocuğun notlarının yükseleceğini vs. söylerler. Ama böyle olmaz,  daha sonra okuldaki öğretmeni eleştirmeye başlarlar, soruları zor sorduğunu, aslında öğrencinin iyi durumda olduğunu söylerler yani kendilerinde hiç suç bulmazlar ve başkalarını suçlamaya başlarlar. Daha sonra öğrenciyi bile suçlarlar ve yeterince çalışmadığını söylerler. Sonunda başarı gelmeyince aile ders aldırmayı bırakır ama 6-7 ay geçmiş olur ve öğrencini siciline aldığı dü-şük notlar bir daha değişmemek üzere geçmiş olur. Orta öğretim puanını düşüren bu düşük notlar bir daha düzeltile-mez. Dolayısıyla ailenin ders aldıracağı hocayı seçerken dikkatli olması ve kaliteyi ön plana alması gerekir. Ders vere-cek öğretmenin mezun olduğu okulu, görev yaptığı kurumu, tecrübelerini bilmesi en doğal hakkıdır çünkü canı olan evladını ona teslim etmektedir. Bazı aileler de ekonomik durumları müsait olmasına rağmen özel ders aldırmayı dü-şünmezler bile. Bunun sebebi ya paraya kıyamazlar ya da kendi kendine yapsın, ne işi var otursun çalışsın , anlayışı ha-kimdir ama sigara gibi fuzuli pek çok şeye para harcarlar, hem de düzenli ve ömür boyu. Mevcut sistemde , okul prog-ramı ile arası açılmış çocuğun 24 saat çalışsa bile durumunu düzeltmesi mümkün değildir,bazen haftada alınacak bir saat özel ders bile yetmektedir. Üstte sıralanan iki yaklaşımdan ötürü nice yetenekler keşfedilmeden kaybolur gider.

Örneğin Matematik;

    Matematik özel ders,öğrencinin bilgi seviyesini,temelini göz önünde bulundurarak birebir formatta, öğrenme biçimi kabul edilmektedir. Öğrencinin temeline uygun,başlanılan programda matematik özel ders öğretmeni,öğrenciyi zin-cir halkaları gibi birim birim matematiği işlemesi gerekmektedir. Matematiği konu bazında anlatım süresi kısa tutulup öğrenciyi ders başında uzun süre çalışmaya yönlendirmesi gerekir. 1 birim konu anlatımı yaptıktan sonra 3 birim öğ-rencinin başında durarak öğrenmesinin gerçekleştirmesi,takıldığı noktada hemen teknik destek sağlanılması gerekir. Öğrenci konuyu dinlediğinde konunun %50 den fazlasını çözebilecek kapasiteye ulaşamaz. Kalan %50 sinin yapılabil-mesi öğrencinin evdeki çalışma odasını verimli kullanarak dersin başında uzun süreli çalışmasına bağlıdır. Matematik dersi, matematik özel ders öğretmeni konuyu anlattığında değil öğrencinin o konuyla ilgili analizlerinin ve pratikle-rinin yapılmasıyla öğrenilir. Konuyu anlamak öğrenmek değildir.Bu iki olgu farklı kavramlardır. Konu anlatımı gerçek-leştiğinde anlama gerçekleşmez konuyla ilgili %90 başarı sağlandığında konu öğrenme gerçekleşir. Öğrencinin evde çalışma alışkanlığı yoksa eğitim-öğretim hayatı boyunca sıkıntı çeker. Bu tür öğrencilere öğrenmeyi ve çalışmayı sev-direrek ders başına oturma alışkanlığı verilmesi gerekir.

Özel Ders Öğretmeni Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli ?

    Seçtiğiniz öğretmen; branş mezunu olmalıdır. (Kesinlikle diplomasını görün, nereden mezun olduğunu, kaç yıllık tec-rübesinin bulunduğunu hatta varsa referanslarını alabilirsiniz.) Ailenizin yapısına ve kültürüne uyum sağlayabilmeli-dir. Giyimi ve davranışları profesyonelce olmalı, öte yandan öğrencinin yaşına inebilmelidir. Güleryüzlü ve neşeli ol-malı, öğrencinin psikolojik durumunu daima olumlu etkilemeye çaba göstermelidir. Sadece bir şeyler öğretmekle kal-mamalı, öğrencinin kendisiyle ve kendi başarısıyla ilgili beklentilerini yükseltmelidir. Anlattığı konulara kesinlikle ha-kim olmalı, derslere hazırlıklı gelmelidir. Bol vaat veren öğretmenler değil her konuya gerçekçi yaklaşan özel öğret-menler tercih edilmeli. Aksi halde sonuç; para, zaman ve motivasyon kaybından başka bir şey değildir. Önemli unsur-lardan biri de öğrenci özel öğretmeniyle ders yapmaktan keyif almalıdır.

Aksanı Yüzünden Öğretmeni Harcamayın!

    Güzel ve akıcı bir Türkçe dili kullanamayan özel ders öğretmeni için, aksanı ile ilgili ön yargılı olmayın. O öğretmenin mükemmel bir öğretici olabileceğini unutmayın.

Güvenilirlilik

    Özel öğretmeninizin ailenizin yapısına ve kültürüne uyum sağlayabilen biri olmakla birlikte güvenilirliği de çok ö-nemlidir. Güvenme noktasında tereddütte kaldığınız öğretmenlere de çocuklarınızı emanet etmeyin.

Özel Ders Ortamı ve Güvenlik

    Öğrencinin ders alacağı ortam çocuğun güvenliği açısından sorun teşkil etmeyecek yerler olmalıdır. Daire ya da müs-takil yerlerden ziyade kalabalık ortamlarda, işhanlarında olmalı ya da özel ders veriliyorsa etüt merkezleri, dershane-lerde düşünülmelidir. Çünkü bu tür yerlerin güvenlik çalışanları her zaman mevcuttur.

Özel Ders Ne Zaman Gereklidir?

    Neden bazı öğrenciler daha ilkokul çağlarında haftada birkaç kez birkaç farklı özel hocaya taşınırken, bazı öğrenciler lise eğitimlerinin sonuna kadar hiç hoca görmemişlerdir? Özel ders gerçekten gerekli midir? Öğrenci ve ailesi özel der-si ne zaman ve hangi şartlar altında düşünülmelidir ? Öğrencinin bir dönemde bir veya birkaç dersten üstüste düşük notlar alması, özel öğretmen ihtiyacını aile meclisinin gündemine getirebilir. Bu dersler içerik olarak birbiriyle bağlan-tılı ise (ör: Matematik ve Fen/Fizik, ya da Coğrafya ve Tarih gibi) öğrencinin bu konularda daha az yetenekli olup olma-dığı üzerinde kafa yorulmalı, aynı zamanda mümkünse daha önceki yıllarda bu derslerdeki başarısına bakılmalıdır. Daha önce bir dersten sürekli yüksek notlar alan bir öğrencinin bir üst sınıfa geçtiğinde bu dersten notunun ani ola-rak düşmesi bir çok sebebe bağlı olabilir. Genel olarak üzerinde düşünülmesi tavsiye edilenler, öğretmen değişikliği oldu mu; oldu ise öğrencinizin bu öğretmenle iletişimi nasıl, öğretmenin ders anlatmasından memnun mu; öğretmen öğrencinizin dersi anlama ve derse katılımını nasıl yorumluyor; sınıf değişikliği oldu ise; bu eski sınıfına göre daha ba-şarısız bir sınıf mı (okulda böyle bir ayrım var ise); bu değişiklikle eski ve yakın arkadaşlarından ayrı mı kaldı ? Ergenlik dönemi ile birlikte öğrencilerin ders başarılarında iniş çıkışlar olması normal karşılanabilir, ancak her başarısızlığı da ergenlik sorunlarına bağlamamak lazımdır. Daha önceki eğitim hayatında gerçekten çok başarılı olan bir öğrencinin a-ni olarak birden fazla dersten başarısızlık göstermesi, eski neşesini kaybetmesi, yoğun dikkat dağınıklıkları durumun-da hemen özel derse yönelmeyip, öncelikle sorunun kaynağını bulmak ve ortadan kaldırmak amacıyla uzman bir peda-gog, psikolog veya psikiyatristten yardım almanızı tavsiye ediyoruz. Bu tür bir sorunda olayı yalnızca ders başarısı o-larak görerek öğrencinizi özel derse taşımak sadece vakit kaybıdır, sorun her ne ise dallanıp budaklanmadan çözüm yolları aramak daha iyidir. Öğrencinize özel öğretmen, ya da moda tabiriyle “özel hoca” seçerken nelere dikkat etme-niz gerektiğini biliyor musunuz ?

Özel Ders Hakkında Yararlı Olabilecek Diğer Bilgiler Nelerdir?

    Her bir bireyin, BEDENSEL biyoritmik grafiği vardır. Yani fiziksel gücünün ve bedeninin dayanıklılık derecesi, günlere ve saatlere göre değişim göstermektedir. DUYGUSAL biyoritmik grafiği vardır. Yani duygusal durumu, hislerinin o-lumluluk derecesi, günlere ve saatlere göre değişim göstermektedir. ZİHİNSEL biyoritmik grafiği vardır. Yani aklını ne ölçüde verimli kullanabildiğini gösteren, zihinsel kapasitesinin derecesi günlere ve saatlere göre değişim göstermek-tedir. SEZGİSEL biyoritmik grafiği vardır. Yani sezgilerinin ona ne denli yardımcı olabileceğini gösteren sezebilme ye-teneğinin derecesi günlere ve saatlere göre değişim göstermektedir.  Her öğrencinin kendine özgü düşünme ve öğ-renme yeteneği vardır. Her öğrencinin kendine özgü algılama zaman aralığı vardır. Her öğrencinin kendine özgü öğ-retmeniyle uyum ritmi vardır. Her öğrencinin kendine özgü soruları vardır. Öğrenci derste anlamadığı bir kısmı, arka-daşlarının yanında sormak istemeyebilir. Öğrenci kitlesel eğitim yerlerinde, öğretmenini değiştirme hakkına sahip de-ğildir. Öğretmenin öğrenci ile birebir diyalog kurma süresi, 15-20 kişilik sınıf ortamında maksimum 2-3 dakika iken, ö-zel eğitim danışmanlığında bu süre, dersin tamamını kapsar.

Özel eğitim danışmanlığı ev rahatlığında yapılır.

    Öğrencinin dikkati dağıldığı anda kısa süreli mola verilir, daha sonra konuya tekrar devam edilir. Kitlesel eğitim yer-lerinde, 40 dakikalık ders süresi içerisinde maksimum 5-6 örnek çözülürken, özel eğitim danışmanlığında 20-30 örneğe kadar çıkabilir. Kitlesel eğitim yerlerinde öğretmen her öğrenciye uygun anlatma tarzı seçemez ve her öğrencinin so-rularıyla tek tek ilgilenemezken, özel eğitim danışmanı sadece sizin çocuğunuza özgü bir ders anlatma tarzı belirler ve sorularına tek tek cevap verir. Kitlesel eğitim yerlerinde eğitim paketleri uygulanır ve her branşın derslerine girme, ücretini ödeme zorunluluğu yanı sıra öğrencinin bildiği derslerden zaman kaybı vardır. Kişiye özel eğitim danışmanlı-ğında ise sadece istenilen branşlardan danışmanlık alınır, sadece o branşın ücreti ödenir, diğer istenmeyen branşlarla zaman ve para kaybedilmez. Kişiye özel eğitim danışmanlığı ve teknik eğitim koçluğu, başarıya ve sonuç almaya en-dekslidir. Kitlesel eğitim yerlerine göre, kişiye özel eğitim danışmanlığında, bir öğrencinin verim alma oranı % 70-80 daha fazladır. Bire bir eğitim, diğer öğrenme metodlarının en etkili biçimidir. Eğitimci, bire bir eğitimde, ders boyunca bütün dikkatini öğrenci üzerinde yoğunlaştırma şansına sahiptir. Bu şekilde eğitimci, öğrencinin öğrenme alışkanlık-ları ve bilgi seviyesini kolaylıkla anlayabilir ve ders programını ve dersin işleniş biçimini öğrenciye uygun olarak dü-zenleyebilir. Özel dersin farkı öğrencinin kendisine uygun çalışma sisteminde ve zamanlarda dersleri öğrenmesidir. Eğitmenler bir konunun öğrenci tarafından iyice kavrandığına kanaat getirdikten sonra yeni konuların öğretimine geçerler. Özel derste öğrenciler istedikleri kadar temel veya karmaşık soruları sormakta özgürdürler. Öğrenme potan-siyeli kişiden kişiye çok farklılık gösteren bir olgudur. Bire bir özel ders, ders zamanlarını, ders programını ve dersin iş-leniş metodunu kişiye göre düzenlenmesini sağlaması açısından çok etkili bir yöntemdir.

                                                                                Fil Bire Bir Eğitim Merkezi © 2013